Návody a užitočné informácie

V tejto sekcii nájdete zopár užitočných informácii, našich vlastných skúseností a praktických rád.

Zbrojný preukaz - podmienky a proces získania

Ak plánujete požiadať o vydanie zbrojného preukazu, určite Vás zaujíma, čo všetko musíte spĺňať, ako to prebieha, koľko to stojí, aké náležitosti treba zariadiť pred podaním žiadosť, čo sa deje potom... Podmienky získania zbrojného preukazu stanovuje § 16 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive ... čítať ďalej »

Nákup zbrane kategórie B, C a D

Zákon o strelných zbraniach a strelive stanovuje podmienky, ktoré musíte splniť pred nákupom a rovnako po zakúpení zbrane. Tieto podmienky sú pre jednotlivé kategórie zbraní odlišné, preto uvádzame kompletný postup pre každú kategóriu zbraní zvlášť ... čítať ďalej »

Zdravotná a psychická spôsobilosť pri zbrojnom preukaze

Postup posudzovania zdravotnej a psychickej spôsobilosti žiadateľov o vydanie zbrojného preukazuje ustanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku ... čítať ďalej »