Ponuka kurzov streleckej školy

Naša strelecká škola v súčasnosti realizuje dva druhy kurzov, pričom každý pozostáva z teoretickej i praktickej prípravy.

Príprava na získanie zbrojného preukazu

Jednou z podmienok pre získanie zbrojného preukazu je odborná spôsobilosť, ktorá predstavuje súhrn vedomostí a praktických schopností. Tieto vedomosti a schopnosti preukazujete pred skúšobnou komisiou. Skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Pri teoretickej časti skúšky sa zisťuje znalosť vybraných predpisov, náuky o zbraniach a strelive a zdravotníckeho minima. Praktická časť skúšky zas preverí pripravenosť, zručnosť a schopnosť prakticky a bezpečne používať zbraň ... čítať ďalej »

Cvičná a rekreačná streľba

Ak ste držiteľom zbrojného preukazu a zbraň vlastníte pre Vašu ochranu (alebo si zbraň ešte len plánujete obstarať), je dôležité vedieť ju použiť rýchlo, no zároveň bezpečne a presne. Cesta, ako všetky tieto faktory zosúladiť a dopracovať k maximálnej dokonalosti, je tréning. Môžete navštevovať strelnicu, kde uskutočníte stovky výstrelov, avšak bez akejkoľvek spätnej väzby – budete tak naozaj pripravený v prípade kritickej situácie chrániť sa? ... čítať ďalej »